Pravidla soutěží MASARYK RUN 2017

Pravidla soutěží MASARYK RUN 2017

Pojď s námi soutěžit a vyhraj ještě dřív, než vyrazíš na trať!

Pro všechny účastníky MASARYK RUNu 2017 chystáme soutěže o hodnotné ceny, které budou průběžně zveřejňovány na facebookových stránkách závodu MASARYK RUN www.facebook.com/masarykrun. Není to nic složitého, stačí jen průběžně stránky sledovat a zapojit se do soutěže!

Pořadatel soutěží: team agency, s.r.o.

Termín soutěží:
14. 2. 2017 – 8. 4. 2017

Co vše můžeš vyhrát?
Hodnotné ceny od partnerů závodu.

Kdo se může soutěže zúčastnit?
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15ti let, která splní následující podmínky:

  • je přihlášena na závod MASARYK RUN 2017
  • má uhrazené startovné na závod MASARYK RUN 2017
  • zúčastní se soutěže dle jejích podmínek a regulí

Určení vítěze:
Není-li stanoveno jinak, vítěze určí organizátor dle podmínek zveřejněných u každé ze soutěží. Vítěz bude zveřejněn v příspěvku soutěže nebo na FB stránce MASARYK RUN.

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který nesplní podmínky soutěže nebo soutěž vyhrál podvodným způsobem.

Výherce bude zveřejněn na FB profilu www.facebook.com/masarykrun vždy po ukončení soutěže, které bude předem známé.

Kam pro cenu?
Zveřejnění výherci nás musí pro správnou identifikaci kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu.
Ceny budou k vyzvednutí v den závodu MASARYK RUN 2017, 8. 4. 2017 na registraci závodu.
Ceny budu vydávány oproti identifikaci občanským průkazem.

Všeobecná ustanovení
Soutěž není nijak sponzorována, administrována nebo spojena se společností Facebook.

Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od skončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Změna cen vyhrazena. Výhry nelze vymáhat soudní ani jinou cestou.