Datum:
1. dubna 2018

Místo:
Masarykův okruh (Automotodrom Brno)

Tratě (in-line závody neproběhnou na celém Masarykově okruhu, ale jen na jeho části bez převýšení):
10 km – muži, ženy
1500 m – žactvo
400 m – přípravka
211 m – přípravka mladší

Mapy tratí ZDE

Start:
10:00 in-line na 211 m
10:10 in-line na 400 m
10:20 in-line na 1 500 m
10:35 in-line na 10 km
celý časový program ZDE

Prezence:
Na místě, v den závodu:
v  9:00 hodin otevření registrací
do 9:30 hodin startující na 200 m, 400 m, 1500 m
do 10:00 hodin startující na 10 km

Startovné 10 km:
do 31. 12. 2017    390,- / 16 EUR
do 28. 2. 2018    490,- / 20 EUR
do 27. 3. 2018     540,- / 22 EUR
od 28. 3. 2018 pouze na místě v den závodu 1. 4. 2018   640,- / 26 EUR

Startovné trojkombinace = 1 závodník (inline 10 km + koloběžky 10,442 km + běh 10,442 km)
2 + 1 zdarma (tři závody za cenu dvou startovných)
do 31. 12. 2017   780,- / 32 EUR
do 28. 2. 2018   980,- / 40 EUR
do 27. 3. 2018    1080,- / 44 EUR
od 28. 3. 2018 pouze na místě v den závodu 1. 4. 2018  1 280,- / 52 EUR

Startovné 211 m, 400 m, 1500 m:
do 31. 12. 2017    75,- / 4 EUR
do 28. 2. 2018    75,- / 4 EUR
do 27. 3. 2018   75,- / 4 EUR
od 28. 3. 2018 pouze na místě v den závodu 1. 4. 2018  150,- / 8 EUR

Startovné štafeta a 10 km zahrnuje:
originální pamětní medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 20. 3. 2018)
občerstvení na 5.km a v cíli (voda, iontový nápoj Gatorade)
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj Gatorade, ovoce, sladké pečivo, BIRELL)
masážní emulzi ALPA
slosovatelné startovní číslo (tombola po závodě)     
vstupenku 1 + 1 zdarma do Aqualandu Moravia v hodnotě 650 Kč
slevu 20 % na vstupné do VIDA! science centrum
slevu 20 % na nákup v e-shopu TEMPISH
slevu 20 % na nákup ponožek ve stánku KS 
sleva 25 % na nákup MIZUNO v prodejnách Sanasport
masáž ve stanu ALPA zdarma
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy
bezplatné parkování

Startovné 211 m, 400 m, 1500 m zahrnuje:
originální perníkovou medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 20. 3. 2018)
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj Gatorade)
masážní emulzi ALPA
slosovatelné startovní číslo (tombola po závodě)
vstupenku 1 + 1 zdarma do Aqualandu Moravia v hodnotě 650 Kč
slevu 20 % na vstupné do VIDA! science centrum
slevu 20 % na nákup v e-shopu TEMPISH
slevu 20 % na nákup ponožek ve stánku KS 
sleva 25 % na nákup MIZUNO v prodejnách Sanasport
masáž ve stanu ALPA zdarma
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy

Kategorie:

10 km (společný start, obrátkový závod)
Muži (ročníky narození 2002 a dříve)
Ženy (ročníky narození 2002 a dříve)

1500 m (společný start, obrátkový závod)
Žáci (ročníky narození 2006 – 2003)
Žákyně (ročníky narození 2006 – 2003)

400 m (společný start, obrátkový závod)
Přípravka hoši (ročníky narození 2008 – 2007)
Přípravka dívky (ročníky narození 2008 – 2007)

211 m (společný start, obrátkový závod)
Přípravka mladší hoši (ročníky narození 2009 a mladší)
Přípravka mladší dívky (ročníky narození 2009 a mladší)

Povinná výbava:
Při závodech ve všech kategoriích in-line je povinné použít helmu! Bez řádně připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat! Při závodě je doporučeno použít chrániče.

Registrace:
Prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.masarykrun.cz . V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů bude registrace zrušena. Nebo na místě v den závodu.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích.

Občerstvení:
Pro účastníky závodu štafet a 10,442 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km (voda, iontový nápoj) a občerstvení po doběhu v cílovém prostoru (voda, iontový nápoj) a dále pak v boxu číslo 5 (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo, BIRELL).

Časový limit:
Pro dokončení závodu na 10 km je stanoven časový limit 50 min. U dětských závodů nejsou časové limity.

Pravidla:

 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 27. 3. 2018 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 20. 3. 2018 do 23:59 hod. přes email email masarykrun@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na levém boku nebo levém stehně,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • v případě ztráty čipu uhradí závodník vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.masarykrun.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Program:
Uveřejněn ZDE.

Technické zázemí:
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), mobilní toalety, úschovna tašek, prezentace závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Dopravní spojení a parkování:
Parkování v areálu okruhu pro závodníky i diváky zdarma. Doprava autobusy dle jízdního řádu IDS JMK.

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186