Datum:
DUBEN 2022

Místo:
Masarykův okruh (Automotodrom Brno)

Tratě s certifikací komisaře IAAF/AIMS:
10,442 km – muži, ženy (měřený mezičas na 10 km)
1500 m – žactvo
400 m – přípravka
200 m – přípravka mladší

Mapy tratí ZDE

Časový pořad:
11:45        start – koloběžky a odrážedla na 200 m
11:55        start – koloběžky na 400 m
12:05        start – koloběžky na 1 500 m
12:20        start – koloběžky na 10,442 km       
13:30        vyhlášení koloběžky
celý časový program ZDE

Prezence:
Na místě, v den závodu:
v  9:00 hodin otevření registrací
do 11:00 hodin startující na 200 m, 400 m, 1500 m
do 11:30 hodin startující na 10,442 km

Startovné 10,442 km:
do 31. 12. 2019    450,- / 19 EUR
do 29. 2. 2020    500,- / 21 EUR
do 2. 11. 2020     550,- / 23 EUR
od 3. 11. 2020 pouze na místě v den závodu 7. 11. 2020   650,- / 27 EUR

Startovné trojkombinace = 1 závodník (inline 10 km + koloběžky 10,442 km + běh 10,442 km)
2 + 1 zdarma (tři závody za cenu dvou startovných)
do 31. 12. 2019  900,- / 38 EUR
do 29. 2. 2020    1000,- / 42 EUR
do 2. 11. 2020    1100,- / 46 EUR
od 3. 11. 2020 pouze na místě v den závodu 7. 11. 2020   1 300,- / 54 EUR

Startovné 200 m, 400 m, 1500 m:
do 31. 12. 2019    100,- / 5 EUR
do 29. 2. 2020    100,- / 5 EUR
do 2. 11. 2020   100,- / 5 EUR
od 3. 11. 2020 pouze na místě v den závodu 7. 11. 2020  150,- / 8 EUR

Startovné 10,442 km zahrnuje:
originální pamětní medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 27. 10. 2020)
občerstvení na 5.km a v cíli (voda, iontový nápoj)
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy
bezplatné parkování

Startovné 200 m, 400 m, 1500 m zahrnuje:
originální perníkovou medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 27. 10. 2020)
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj Gatorade)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy

Kategorie:

10,442 km – dvě kola (společný start)
muži A (ročníky narození 2004 – 1981)
muži B (ročníky narození 1980 a dříve)
ženy A (ročníky narození 2004 – 1981)
ženy B (ročníky narození 1980 a dříve)

1500 m – obrátkový závod (společný start)
žáci (ročníky narození 2008 – 2005)
žákyně (ročníky narození 2008 – 2005)

400 m – obrátkový závod (společný start)
hoši (ročníky narození 2010 – 2009)
dívky (ročníky narození 2010 – 2009)

200 m – obrátkový závod (společný start)
mladší hoši (ročníky narození 2014 – 2011)
mladší dívky (ročníky narození 2014 – 2011)
nejmladší hoši (ročníky narození 2015 a mladší)
nejmladší dívky (ročníky narození 2015 a mladší)

Povinná výbava:
Při závodech je povinné použít helmu! Bez řádně připevněné helmy nebude závodníkovi umožněno startovat!

Doporučená výbava:
Při závodě je doporučeno použít chrániče. Závod na 200 m mohou děti absolvovat na koloběžce i na všech typech odrážedel.

Registrace:
Prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.masarykrun.cz . V případě neuhrazeného startovného do 5ti dnů bude registrace zrušena. Nebo na místě v den závodu.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři ve všech kategoriích.

Občerstvení:
Pro účastníky závodu štafet a 10,442 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km (voda, iontový nápoj) a občerstvení po doběhu v cílovém prostoru (voda, iontový nápoj) a dále pak v boxu číslo 5 (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo).

Časový limit:
Pro dokončení závodu na 10,442 km je stanoven časový limit 1 hod. U dětských závodů nejsou časové limity.

Pravidla:

 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 5ti dnůod registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude bez upozornění zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 2. 11. 2020 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 27. 10. 2020 do 23:59 hod. přes email masarykrun@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným zepředu na řidítkách,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat nebo zahrazovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si závodníci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • v případě ztráty čipu uhradí závodník vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby,
 • každý závodník prohlašuje, že se účastní dobrovolně a na vlastní nebezpečí (se všemi důsledky z toho plynoucími), je zdravotně způsobilý a v takovém fyzickém stavu, aby závod bez obtíží zvládl,
 • účastník potvrzuje, že se bude řídit těmito pravidly závodu. Pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.masarykrun.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Program:
Uveřejněn ZDE.

Technické zázemí:
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), mobilní toalety, úschovna tašek, prezentace závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Dopravní spojení a parkování:
Parkování v areálu okruhu pro závodníky i diváky zdarma. Doprava autobusy dle jízdního řádu IDS JMK.

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186