MASARYK RUN byl Českým atletickým svazem vyhlášen mezi TOP běžeckými akcemi roku


Datum:
Sobota 9.4.2022

Místo:
Masarykův okruh (Automotodrom Brno)

Tratě s certifikací  a komisaře IAAF/AIMS:
10,442 km (měřený mezičas na 10 km) – muži, ženy
5,221 + 5,221 km – štafeta (dvoučlenná – muž+muž, muž+žena, žena+žena)
1500 m – žactvo
400 m – přípravka
200 m – přípravka mladší

Mapy tratí ZDE

Časový pořad:
14:00        start – běh na 200 m
14:10        start – běh na 400 m
14:20        start – běh na 1 500 m
15:00        start – běh na 10,442 km + ŠTAFETY
16:15        vyhlášení výsledků běh na 200, 400, 1500 m
16:30        vyhlášení výsledků běh 10,442 km + ŠTAFETA
celý časový program ZDE

Prezence:
Na místě, v den závodu:
v  9:00 hodin otevření registrací
do 13:00 hodin běžci startující na 200 m, 400 m, 1500 m
do 14:00 hodin běžci startující na 10,442 km a štafetu

Startovné 10,442 km:
do 31. 12. 2021    450,- / 19 EUR
do 28. 2. 2022    500,- / 21 EUR
do 4. 4. 2022     550,- / 24 EUR
od 5. 4. 2022 pouze na místě v den závodu 9. 4. 2022   650,- / 27 EUR

Startovné štafeta (dvoučlenná = dvě osoby):
do 31. 12. 2021  900,- / 38 EUR
do 28. 2. 2022    1000,- / 42 EUR
do 4. 4. 2022    1100,- / 48 EUR
od 5. 4. 2022 pouze na místě v den závodu 9. 4. 2022   1 300,- / 54 EUR

Startovné trojkombinace = 1 závodník (inline 10 km + koloběžky 10,442 km + běh 10,442 km)
2 + 1 zdarma (tři závody za cenu dvou startovných)
do 31. 12. 2021  900,- / 38 EUR
do 28. 2. 2022    1000,- / 42 EUR
do 4. 4. 2022    1100,- / 48 EUR
od 5. 4. 2022 pouze na místě v den závodu 9. 4. 2022   1 300,- / 54 EUR

Startovné 200 m, 400 m, 1500 m:
do 31. 12. 2021    125,- / 6 EUR
do 28. 2. 2022    125,- / 6 EUR
do 4. 4. 2022   125,- / 6 EUR
od 5. 4. 2022 pouze na místě v den závodu 9. 4. 2022  200,- / 9 EUR

Startovné štafeta a 10,442 km zahrnuje:
originální pamětní medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 27. 3. 2022)
občerstvení na 5.km a v cíli (voda, iontový nápoj)
občerstvení po závodě (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy
bezplatné parkování

Startovné 200 m, 400 m, 1500 m zahrnuje:
originální medaili
startovní číslo se jménem (pro všechny online zaplacené registrace do 27. 3. 2022)
občerstvení v cíli (voda, iontový nápoj)
zapůjčení měřícího čipu
SMS s cílovým časem
on-line výsledky
on-line účastnický diplom
slevy u partnerů závodu
zdravotnickou službu
šatnu, úschovnu tašek, sprchy

Kategorie:

10,442 km – (dva okruhy)
muži A (ročníky narození  2006 – 1983)
muži B (ročníky narození 1982 – 1973)
muži C (ročníky narození 1972 – 1963)
muži D (ročníky narození 1962 a dříve)
ženy A (ročníky narození  2006 – 1983)
ženy B (ročníky narození 1982 – 1973)
ženy C (ročníky narození 1972 a dříve)

dvoučlenná štafeta 2 x 5,221 km – (společný start s hlavním závodem na 10 km)
muž+muž
žena+žena
muž+žena

1500 m (společný start všech běžců na 1500 m, obrátkový závod)
žáci (ročníky narození 2010 – 2007)
žákyně (ročníky narození 2010– 2007)

400 m (společný start všech běžců na 400 m, obrátkový závod)
hoši (ročníky narození 2012 – 2011)
dívky (ročníky narození 2012 – 2011)

200 m (obrátkový závod)
mladší hoši (ročníky narození 2016 – 2013)
mladší dívky (ročníky narození 2016 – 2013)
nejmladší hoši (ročníky narození 2017 a mladší)
nejmladší dívky (ročníky narození 2017 a mladší)

Registrace:
Prostřednictvím on-line registračního formuláře na www.masarykrun.cz . V případě neuhrazeného startovného do 4 dnů bude registrace zrušena. Nebo registrace na místě v den závodu, pokud nebude kapacita závodu naplněna.

Ceny:
Věcné ceny pro první tři ve všech věkových kategoriích

Občerstvení:
Pro účastníky závodu štafet a 10,442 km je na trati připravena občerstvovací stanice na 5. km (voda, iontový nápoj) a občerstvení po doběhu v cílovém prostoru (voda, iontový nápoj) a dále pak v boxu číslo 5 (voda, iontový nápoj, ovoce, sladké pečivo).

Časový limit:
Pro dokončení závodu na 10,442 km je stanoven časový limit 90 minut.

Pravidla:

 • každý registrovaný je povinen uhradit startovní poplatek do 4 dnů od registrace, v případě že poplatek není včas uhrazen, registrace bude zrušena,
 • on-line registrace bude uzavřena 4. 4. 2022 ve 23:59 hod.,
 • registrace je považována za platnou až po jejím zaplacení a připsáním na účet pořadatele v plné výši,
 • registrační poplatek po jeho zaplacení je konečný a je nevratný,
 • změny v registraci a převody na jinou osobu budou akceptovány pouze do 25. 3. 2022 do 23:59 hod. přes email masarykrun@email.cz po úhradě 50 Kč,
 • závodu se mohou účastnit pouze řádně zaregistrovaní závodníci se startovním číslem viditelně a pevně umístěným na hrudi,
 • startovní číslo a čip jsou nepřenosné na jinou osobu a distanci. Porušení vede k diskvalifikaci,
 • pro správné zařazení závodníka do kategorie je rozhodující rok narození, bez ohledu na to zda již věku před závodem dosáhl v daném roce nebo teprve dosáhne,
 • závod se skuteční bez ohledu na povětrnostní podmínky, pouze za extrémních podmínek (extrémní vedra nebo mrazy, bouřka apod.) má pořadatel právo posunout start závodu, nebo ho úplně zrušit. Startovné se v tomto případě nevrací,
 • po celé délce tratě je doprovod na jízdních kolech nebo jiných jízdních prostředcích přísně zakázán,
 • je zakázáno jakkoliv zkracovat závodní trať,
 • pořadatel není odpovědný za jakoukoli škodu na majetku nebo jinou úhonu vzniklou účastí v závodě nebo jeho sledováním,
 • organizátor má právo z kapacitních důvodů uzavřít registraci předčasně bez předchozího oznámení,
 • pořadatel si vyhrazuje právo posunout čas startu a vyhlášení,
 • startovní balíčky, které si běžci nevyzvednou v den závodu, propadají ve prospěch pořadatele, nelze je vyzvednout později či si je jiným způsobem nárokovat,
 • mezičasy a reálný čas jsou pouze informativní. Pořadí je určeno dle pořadí v cíli, t.j. dle oficiálního času (od výstřelu),
 • podmínkou pro předání výhry je osobní účast závodníka na slavnostním vyhlášení vítězů, ceny nejsou právně vymahatelné,
 • protesty týkající se výsledků nebo průběhu závodu musí být podány do 30 minut po úředním vyhlášení či vyvěšení výsledků na výsledkové tabuli,
 • v případě ztráty čipu běžcem uhradí běžec vzniklou škodu, a to ve výši 500 Kč,
 • pořadatel závodu neručí za odložené věci,
 • každý účastník vyplněním registrace prohlašuje, že si přečetl propozice a pravidla tohoto závodu, souhlasí s nimi a bude se jimi řídit, startuje na vlastní nebezpečí a riziko, je zdravotně způsobilý a k závodu je dostatečně pojištěn, bude se řídit pokyny pořadatele a pořadatelské služby a účastní se dobrovolně,
 • účastník potvrzuje, že pokud tato pravidla jakýmkoliv způsobem poruší, může to mít za následek diskvalifikaci ze závodu,
 • veškeré obrazové i zvukové záznamy a podobizny účastníků pořízené během závodu mohou být použity k vlastní propagaci Pořadatele nebo k propagaci partnerů závodu bez jakéhokoliv nároku účastníků na jakoukoliv odměnu,
 • každý účastník je povinen si přečíst a respektovat důležité informace a pokyny, které pořadatel zveřejní před závodem na svých internetových stránkách www.masarykrun.cz,
 • pořadatel si vyhrazuje právo na změny v programu, propozicích a těchto pravidlech bez předchozího oznámení.

Záchranná služba:
Lékařská záchranná služba bude k dispozici v prostoru startu a cíle po celou dobu závodu.

Program:
Uveřejněn ZDE.

Technické zázemí:
Šatny a převlékárny (odděleně muži a ženy), toalety, sprchy, úschovna tašek, prezentace závodníků, občerstvení, stánky partnerů.

Dopravní spojení a parkování:
Parkování v areálu okruhu zdarma. Doprava autobusy dle jízdního řádu IDS JMK.

Pořadatel:
team agency s.r.o.
Svitavská 500/7, 678 01 Blansko
IČ: 02137186, DIČ: CZ02137186