PROHLÁŠENÍ K AKTUÁLNÍ SITUACI

Vážení sportovci a účastníci sportovní akce na Masarykově okruhu v Brně.
Předem se omlouváme za komunikační odmlku, ve které jsme se snažili najít řešení této situace a případný náhradní termín akce. Nyní Vás chceme požádat o pozornost a přečtení si následujících vět.

Jak všichni přihlášení běžci, koloběžkáři a inlajnisti víte, tak několik dní před konáním MASARYK RUNu 2020 byl vyhlášen nouzový stav a byl zákaz pořádání veškerých sportovních, kulturních i společenských akcí a následné uzavření celé ČR. Bohužel pro některé akce to bylo velice těžké s ohledem na to, že toto nařízení bylo vydáno pouhých několik dní/hodin před startem pořádané akce, která byla již organizačně, technicky a materiálně připravena a tím došlo k velkým ztrátám.
Hledali jsme proto další možnosti, jak akci v náhradním termínu opět uspořádat a zveřejnili nový termín listopad 2020, kde bohužel nastala stejná situace a proto se akce přeložila na tradiční jarní termín v roce 2021, kde ale opět trval nouzový stav.
Celá tato situace nás vůbec netěší a jako každý pořadatel si přejeme jediné… opět dělat krásné akce, na které se účastníci a návštěvníci těší a jsou plné sportovních a osobních zážitků.
Proto vás chceme informovat, že MASARYK RUN se na Masarykův okruh vrátí na jaře 2022 (duben), tak jak ho znáte z předchozích let (všechny tratě a kategorie, doprovodný program,…). Vaše uhrazené startovné bude převedeno. Registrace opět otevřeme 1. prosince 2021 a pokud už se někomu účast z jakéhokoliv důvodu nebude hodit, tak registraci bude moci bezplatně převést na jinou trať či jinou osobu. S nabídkou startovných k převodu vám pomůžeme na našem FB profilu a události, kde k tomu bude vytvořena speciální sekce v které budeme moci své startovné nabídnout jiné osobě.
Děkujeme Vám za pochopení a trpělivost a těšíme se na startu. Pěkné prázdniny a hlavně pevné zdraví, za celý tým MASARYK RUN vám přeje Lukáš a Tomáš.