Soutěž o ceny v hodnotě 20 000 Kč

Pořadatel závodu MASARYK RUN 2015 ve spolupráci s partnery akce Vám přináší soutěž o věcné ceny v celkové hodnotě 20 000 Kč.

1. Organizátor soutěže:
team agency s.r.o.

2. Termín soutěže:
Soutěž probíhá od 1. 3. 2015, 19:00 hod. do 15. 3. 2015, 23.59 hod.

3. Výhry v soutěži:
1. výhra – obuv DIADORA dle vlastního výběru
2. – 3. výhra – balíček produktů ISOSTAR v hodnotě 1 000 Kč
4. – 5. výhra – karton nealkoholického piva BIRELL (24 ks plechovek)
6. – 7. výhra – rodinná vstupenka do AQUALANDu MORAVIA
8. – 9. výhra – balíček produktů ALPA v hodnotě 1 000 Kč
10. – 11. výhra – vstupenka na GRAND PRIX ČR 2015
12. – 13. výhra – podkolenky ROYAL BAY dle vlastního výběru
14. – 15. výhra – dvoulůžkový pokoj v hotelu AVANTI na 1 noc se snídaní 

4. Účast v soutěži:
Účastníkem soutěže může být pouze fyzická osoba starší 15 let, která splní zároveň následující podmínky:
1)   zaregistrovat se na MASARYK RUN 2015 do 15. 3. 2015
2)   uhradit startovné na MASARYK RUN 2015 do 15. 3. 2015
3)   napsat odpověď na otázku u soutěžního příspěvku na www.facebook.com/masarykrun

5. Průběh, princip a vyhodnocení soutěže:
Každý, kdo splní tyto tři podmínky je automaticky zařazen do soutěže.

Určení výherců:
Dne 16. 3. 2015 v 19:00 hod. bude náhodně vybráno 15 jmen/profilů, které následně zveřejníme dle pořadí 1. – 15. výherce na facebookovém profilu www.facebook.com/masarykrun
Každý účastník (unikátní e-mail/jméno a příjmení = profil) se může stát výhercem pouze jedenkrát, může tedy vyhrát jen jednu cenu!

Organizátor si vyhrazuje právo vyřadit ze soutěže každého soutěžícího, který nesplní podmínky soutěže.

Termín a způsob vyhodnocení soutěže:
Soutěž bude vyhodnocena 16. 3. 2015 v 19:00 hod. a následně zveřejněni výherci na facebookovém profilu www.facebook.com/masarykrun

6. Předání výhry:
Zveřejnění výherci nás musí kontaktovat prostřednictvím výherního facebookového profilu a přes něj nám zaslat zprávu pro ověření identifikace výherce. Výhercům budou odeslány „kódy“, které je možné uplatnit u dodavatelů cen do soutěže nebo budou předány na závodě MASARYK RUN BRNO 2015, dne 11. dubna 2015.

7. Všeobecné podmínky:
Účastí v soutěži vyjadřuje soutěžící svůj souhlas s pravidly soutěže a zavazuje se je plně dodržovat. Výhry v soutěži není možné vymáhat právní cestou ani alternativně plnit v penězích. Veškeré nepřevzaté výhry propadají organizátorovi soutěže. Organizátor nepřebírá vůči účastníkům soutěže žádné jiné závazky a ti nemají nárok na jakákoliv jiná plnění než uvedená v těchto pravidlech. Stejně tak není organizátor odpovědný za nedoručení či poškození výher během přepravy na adresy výherců soutěže. Reklamace výher je vyloučena.

Organizátor soutěže si vyhrazuje právo rozhodnout o pravosti a platnosti všech údajů. Účastníci porušující nebo obcházející tato pravidla mohou být ze soutěže kdykoliv vyřazeni nebo jim může být odmítnuto právo na výhru či její uplatnění. Organizátor soutěže je oprávněn bez náhrady v odůvodněných případech pozměnit nebo upravit pravidla soutěže či soutěž pozastavit, odvolat, anebo zrušit. Účastí v soutěži projevuje každý účastník soutěže svůj souhlas s jejími pravidly a s tím, že organizátor soutěže je oprávněn bezplatně uveřejnit jména výherců ve sdělovacích prostředcích a v propagačních materiálech organizátora po dobu jednoho měsíce od skončení této soutěže. Uvedený souhlas se uděluje dobrovolně a bez nároku na jakoukoliv finanční odměnu. Změna cen vyhrazena. Výhry nelze vymáhat soudní ani jinou cestou.

V Blansku dne 28. 2. 2015
soutez_2015_5