Změna v registracích již není možná

Startovní čísla přiděleny a vytištěny. Nyní již nejsou možné žádné změny v registracích. Tři dny před závodem je potřeba vše finálně připravit a není možné již upravovat jména, tratě a jiné údaje ve startovních listinách, které slouží pro výdej startovních čísel a následné zpracování výsledků.